top of page

עלייה

Elmaliah Law Firm Aliyah The birth right of all Jews to immigrate to Israel

עליה, זכות הלידה של כל היהודים לעלות לישראל

לכל האנשים ברחבי העולם שמוצאם יהודי יש את הזכות המלאה לעלות, לעלות לישראל ולקבל אזרחות מלאה בכל הזכויות כמו הצבעה וקבלת הדרכון הישראלי.

במקרה שלרשומה פלילית, משרד ההגירה יערוך "מבחן סכנה" כדי להבטיח שהאדם שרוצה לעשות עלייה, לא יהווה איום על המדינה או האוכלוסייה.

המסמכים הנדרשים להליך העלייה לישראל הם מסמכים דתיים המאמתים כי המבקש יהודי או ממוצא יהודי, כמו גם מסמכים אזרחיים המוכיחים מי המבקש.

משרד הפנים אינו מבקש לקבל מסמך ספציפי אלא נותן אפשרות למגוון מסמכים לבחירה שיכולים להוכיח כי המבקש הוא ממוצא יהודי.

מסמכים:

עדויות דתיות

  1. תעודת נישואין יהודית (קטובה)

  2. תעודת בר מצווה

  3. חברות בבית כנסת בארץ המוצא

  4. הוכחת קבורה של הורים או סבים בבית קברות יהודי

  5. חברות בארגון יהודי

  6. כל הוכחה זמינה אחרת לכך שלהורים / לסבים יש שורשים יהודיים

פקיד משרד הפנים שיבדוק את הבקשה יבקש לרוב גם מכתב המלצה מהרב או מארגון יהודי.

עדויות אזרחיות:

  1. דרכון

  2. תעודת לידה - במקרה והתעודה אינה בעברית או באנגלית, יש לתרגם את תעודת הלידה לעברית ולקבל הסמכה

  3. אדם שנשוי ויש לו ילדים צריך להביא את תעודת הנישואין וכן את תעודות הלידה של בן זוגו וילדיהם.

  4. "אין תעודת עבר פלילי"

חשוב:

המסמכים המבוקשים צריכים להיות המקור. אם לא זמין, מסמכים אלה צריכים להיות מאומתים על ידי אפוסטיל. תהליך אימות זה הוא בדיוק כמו נוטריון, אך ברמה בינלאומית. תהליך אימות זה מבוצע גם על ידי המחלקה הקונסולרית של שגרירות ישראל במדינת המוצא של המועמד.

bottom of page