top of page

ליטיגציה מסחרית

משרדנו גאה במחלקת הליטיגציה הפעילה שלנו. עו"ד רון עוזרי, שהוא בעל נסיון יותר מ- 15 שנה בתחום, מוביל את המחלקה העוסקת בעיקר בליטיגציה מסחרית בינלאומית. בדרך כלל, משרדנו מייצג חברות זרות נגדצד ישראלי. לכן, עורכי הדין של משרדנו מכירים היטב הקשיים הספציפיים של לקוח זר מול יריב מקומי בבתי המשפט בישראל.

סדר הדין האזרחי הישראלי, במידה רבה, מושפע על ידי המערכת המשפטית הבריטית אשר יושמה פה בזמן המנדט הבריטי (1919-1948). עם זאת, על עקרונות של סדר הדין האזרחי הבריטי, נוצר מערכת סדר דין ישראלית חדשה ועצמאית. בעיקר לארופאים קונטיננטליים,חלק מעקרונותיה מרגישים זרים ואך משונים. לכן, רצוי להיות מודע לייחודות זאת מראש ומומלץ לקרוא את ההסברים שלנו על סדר הדין האזרחי ישראלי פרסומים של אתרנו זה.

עורכי הדין במשרדנו לא רק שולטים בשפתך, הם גם מודעים היטב להשלכות והעלויות של הליכים משפטיים החוצים את גבולות מדינתך. לכן, בשלב הראשון של הטיפול בלקוח, הדגש הוא להעמיד הערכה מציאותית של העלויות. לפני התחלתם של הליכים משפטיים, אתה תהיה מעודכן היטב עם כל המידע הדרוש, שיתמוך בתהליכי ההחלטה הכרוכים בזאת.

בנוסף לניסיוננו הרחב בתחום בתחום הליטיגציה המסחרית, שותף ליטיגציה שלנו, עו"ד רון עוזרי גם בעל תואר וניסיון עבודה בהנדסה. הוא מעוניין מסוגל להבין את השאלות הטכניות של תביעה ויוכל להסביר את הסוגיות הטכניים בצורה מובנת ומקיפה לבית המשפט, ולהשתמשבידע זה גם בבחקירת עדים, כגון מומחים טכניים באופן מקצועי ויעיל.

ליטיגציה חוצה גבולות מביאה עמה שאלות מסוימות, אשר עורכי דין העוסקים בדין המקומי לא נחשפים אליהן. אנחנו בקאים בנושאי המצאת כתבי בי דין מחוץ לתחום (כולל הסייגים של מדינות אירופה וארצות הברית מאמנת האג על המצאת מסמכים מחוץ לתחום של 1965 והסכמים בינלאומיים אחרים שישראל חתומה). עורכי הדין שלנו חיים את כללי המשפט הבינלאומי הפרטי ומנוסים גם בעניי הוצאה לפועל בינלאומית: אצלנו, אתה לא נלחם על התיק שלך מבלי להיות מסוגל לאכף אותו בחו"ל.

בנוסף לפעילות ההתדיינות שלנו, השותפים שלנו מספקים חוות דעת משפטיות על בסיס קבוע על החוק הישראלי בתחום שיפוט הזרים מסוגלים לעמוד שימועים כעדי מומחים בתחום השיפוט הביתי שלך. בזכות הידע העמוק שלנו של מערכות משפטיות שונות אחרות, נוכל לתמוך בצוות ההתדיינויות שלך בתחום השיפוט שלך באמצעות מענה על שאלות על החוק הישראלי באופן שבו יובן ומקובל על ידי בתי המשפט ואת הצד שכנגד.

bottom of page