top of page

אזרחויות / מסמכים

מחלקת האזרחויות שלנו מתמחה בסיוע בקבלת אזרחות גרמנית (הוצאת דרכון גרמני), ואזרחות אוסטרית

משרדנו מקיים מחלקת אזרחות חיה המסייעת ללקוחותינו בתהליך השגת אזרחות גרמנית, אוסטרית או שוויצרית בפרט לצאצאי אזרחי המדינות הנ"ל. על פי הערכות, מאות אלפי יהודים בישראל ובארצות הברית זכאים לקבל אזרחות גרמנית או אוסטרית.

לפי הערכות אשר פורסמו בתקשורת, בישראל ובארצות הברית חיים היום מאות אלפי זכאים לקבלת אזרחות גרמנית או אוסטרית. חשוב לציין, כי לצאצאי אזרחים גרמנים או אוסטרים זכות בפני עצמם, ללא כל צורך להתייחסות או לשיתוף פעולה עם הוריהם וסביהם, אשר, במקרים רבים, לאור חוויותיהם הקשות במדינות הנ"ל, מתקשים להסכים להתקשרות כלשהי עם ארצות אלה.

למחלקת האזרחויות שלנו קשרים מצוינים וענפים עם המוסדות הגרמניים, האוסטריים והשוויצריים, ופניותינו מוגשות ישירות לגורמים הרלוונטיים במקום, ללא צורך בפנייה לשגרירויות.

אם אין בידי הלקוחות ההוכחות הנדרשות להגשת בקשתם, משרדנו מבצע את החיפושים הנדרשים בטיפול ישיר מול הגורמים בגרמניה המטפלים באזרחות גרמנית, וכמובן באזרחות אוסטרית או שוויצרית.

המשרד של קטי אלמליח יכול לעזור לכם בנושאים הבאים: דרכון אוסטרי, חיפוש מסמכים אוסטריה, חיפוש מסמכים גרמניה ועוד.

מה עושים לאחר קבלת מסמכי ישראל שוויץ, ישראל גרמניה או ישראל אוסטריה?

לאחר קבלת המסמכים הנדרשים (בין אם ישירות מהלקוח ובין אם לאחר ביצוע חיפוש מסמכים הקשורים לישראל שוויץ או גרמניה או אוסטריה), מחלקת האזרחויות דואגת לתרגומם ואימותם של המסמכים, בהתאם לנדרש בארץ היעד על מנת להגיש את הבקשה להוצאת דרכון גרמני. עד לקבלת ההחלטה בדבר הזכאות, מלבד בקשות לאזרחות שוויצרית, אין צורך בכל פנייה לשגרירות גרמניה או אוסטריה.

במחלקת האזרחויות שלנו עובדות בעלות התמחות מיוחדת, כל אחת ואחת בתחומה, אשר תשמחנה לתת ללקוחותינו שירות מהיר, נאמן ונוח.

בנוסף, משרדנו עוסק גם בחוות דעת משפטיות, בעינייני דין גרמני, דין ליכטנשטייני, אוסטרי והשוויצרי.

נשמח לעמוד לרשותכם

bottom of page