top of page

דיני ירושה ונאמנות: דיני ירושה גרמניה, דיני ירושה שוויץ

בעת שנפטר בן משפחה בחו"ל, היורשים הישראלים עומדים בפני כמה בעיות והתלבטויות: הם אינם מכירים את הנכסים שהשאיר להם המוריש, אינם יודעים כיצד להגיע לשליטה מלאה בנכסי העיזבון, אינם מכירים את התהליך לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה בגרמניה, בשוויץ  ועוד.

אנו עומדים לצדך גם בעת סכסוך בין היורשים  בצוואה בגרמניה, בשוויץ ועוד

כאשר נכסי העיזבון נמצאים בכמה מדינות, הבעיות הופכות לקשות עוד יותר, בעיקר אם למוריש יש גם יורשים שמתגוררים בארץ שבה התגורר בעת פטירתו וגם יורשים ישראלים. במקרים אלה, לעיתים קרובות, היורשים המתגוררים בקרבת מקום מגוריו של המנוח מנצלים את קרבתם על מנת להפלות את היורשים הזרים. לכן, משרדנו עומד לצדם של היורשים הישראלים, דואג לזכויותיהם, ובמידת הצורך נלחם עבורם בבתי המשפט הגרמניים או השוויצריים.

ניסיון רחב בהכנת צוואות ירושה בגרמניה, שוויץ ועוד

במקרים שבהם לאדם יש נכסים בכמה מדינות, או במקרים של זוגות מעורבים המתגוררים בשתי מדינות שונות, חשוב לבצע תכנון עיזבון מבעוד מועד. הדבר חשוב בעיקר לאור מס העיזבון הגבוה שחל בגרמניה על ירושות. לכן, חובה לדאוג לכך שצוואה ברורה תחלק את הנכסים בצורה שתאפשר ליורשים לשלם את מס העיזבון מבלי להצטרך למכור נכסים. כך, תכנון מראש ימנע חיסול כלל העיזבון עקב תשלומי מס, הוצאות בית משפט וסכסוכים משפטיים בין היורשים. במקרים מסוימים, עדיף לחלק נכסים מסוימים בחיים ולא להוריש אותם לדור הבא באמצעות צוואה. במקרים אחרים, יש לדאוג שהנכסים יישארו במשפחה ולא יעברו לבני הזוג או לבנות הזוג של הילדים, ודרכם למשפחות אחרות, שכלל אין להן קשר למוריש. במקרה שבו לאדם נכסים רבים, כדאי לשקול את האפשרות שהצאצאים לא יקבלו לרשותם את הנכסים כבר בגיל 18, אלא שהעיזבון ינוהל על ידי מנהל עיזבון, עד שהם יגיעו לגיל 25.

אנחנו מקשיבים לך

אלה הן רק כמה דוגמאות לשאלות הרבות שכדאי לבדוק כאשר עורכים צוואה. אלה הן שאלות לא פשוטות – משפטית, נפשית וארגונית. לכן, אנחנו משוכנעים, שלצד ניסיון רחב מאוד בתחום, צריך גם הבנה ואמפתיה, מילה טובה ואוזן קשובה. אנו נהיה שם בשבילך.

כלי חשוב: ניהול עיזבון

ניהול מקצועי של עיזבון על ידי אדם שאינו בן משפחה חשוב בעיקר כאשר יש כמה יורשים, אשר צריכים להתחלק בנכסים מסוימים הממוקמים בחו"ל: לעתים יש צורך למכור נכסים מסוימים, להשכיר דירות, לגבות דמי שכירות, לחלק כספים בין היורשים, לדווח לרשויות המס בחו"ל ובישראל ועוד. לעיתים קרובות, המוריש ממנה את אחד היורשים כמנהל עיזבון. להסדר זה כמה חסרונות ברורים: ההתחייבות מכבידה על היורש, לעיתים פוגעת באמון בין היורשים וגורמת לסכסוכים ביניהם, ובסופו של דבר מביאה לניהול לא ענייני של הנכסים. משרדנו ניהל עזבונות רבים, שבהם הצלחנו לפשר בין היורשים ולהוביל, בסופו של דבר, לחלוקה עניינית וצודקת, תוך כדי מניעת סכסוך משפטי.

למידע נוסף, צרו קשר.

bottom of page