top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תElmaliah.com

סימן מסחרי אירופיכמה פרטים חשובים על סימן המסחר האירופי


.באיחוד האירופי קיימת מערכת הגנה על סימני מסחר המורכבת מארבע שכבות

  1. השכבה הראשונה היא ההגנה הלאומית על סימני המסחר על ידי כל מדינה באיחוד האירופי. לשם כך יש להגיש בקשה נפרדת בכל מדינה בה מבקשים הגנה.

  2. השכבה השנייה רלוונטית רק במדינות בנלוקס (בלגיה, לוקסמבורג והולנד). מדינות אלה יצרו מערכת הגנה אזורית על סימני מסחר.

  3. השכבה השלישית היא רישום של סימן מסחר עם איחוד האירופי. הרישום של סימן מסחר כזה תקף בכל האיחוד האירופי ויש להגיש בקשה אחת בלבד.

  4. השכבה הרביעית היא ההגנה הבינלאומית על סימני מסחר על פי מערכת מדריד המנוהלת על ידי ארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO). מערכת זו מספקת את האפשרות להרחיב סימן מסחר לאומי או באיחוד האירופי לאחת או יותר מבין 124 המדינות החתומות על הסכם מדריד בתשלום נוסף עבור כל מדינה נוספת. תנאי לשימוש המנגנון הזה הוא הגנה קיימת על סימן מסחר באחת המדינות החברות בהסכם מדריד או סימן מסחר של האיחוד האירופי.

היתרון בסימן מסחר של האיחוד האירופי בניגוד לבקשה להגנה על סימני מסחר בכל אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי הוא ללא ספק ההגנה שהוא מספק לכל 27 מדינות באיחוד האירופי רק בגשת בקשה אחת ותשלום אגרה אחת.


עם זאת, אם מבקשים הגנה רק במספר מצומצם של מדינות חברות באיחוד האירופי, האגרה עשויה להיות נמוכה יותר וכדאי לבדוק את האפשרות להשיג רק הגנה לאומית על סימן המסחר. בנוסף לכך, בקשה לרישום סימן מסחר של האיחוד האירופי יכולה להידחות אם יש סימן מסחר סותר איפה שהוא באיחוד האירופי, ובמקרה זה האגרה לא מוחזרת, בעוד שבבקשה לאומי סימן המסחר הסותר יכול להיות לא רלוונטי.


אגרה הגשת הבקשה לסימן מסחר אירופי היא 850 אירו. לאחר אישור סימן המסחר יירשם ל -10 שנים עם אפשרות להאריך אותו כל 10 שנים.


לפני הבקשה חשוב לבדוק ולהבהיר היטב את ההיבטים הבאים. כפי שצוין לעיל אם רישום סימן המסחר נדחה, האגרה לא תוחזר.

  1. אם אתם מחזיקים בכמה חברות מאותה קבוצה, כדי לחשוב איזו חברה צריכה להחזיק בסימני המסחר ובכל זכויות הקניין הרוחני האחרות (כגון ידע טכני, פטנטים, סימני מסחר וכו '). בדרך כלל, אם חברה אחת מחזיקה בסימן מסחר ונותנת לחברה אחרת רישיון להשתמש בו, החברה שקיבלה את הרישיון משלמת לבעלים תשלומי תמלוגים. זה בדרך כלל גם מכשיר של תכנון מס בין שתי החברות. לכן, לפני קבלת החלטות, יש לקבל יועץ מס תקין.

  2. יתר על כן, עלינו לוודא שסימן המסחר שלכם אינו רשום כבר כסימן מסחר של האיחוד האירופי וכי אין סימן מסחר לאומי סותר שכבר רשום באחת מ -27 מדינות האיחוד האירופי.

  3. סימן המסחר שלכם צריך להיות מובחן. זה אומר שהלקוחות שלכם צריכים להיות מסוגלים להבחין בין המותג שלכם לאחר. נצטרך לבחון זאת לפני הבקשה. – יחד עם זאת, סימן המסחר שבחרתם לא יכול לתאר יותר מדי את הסחורה או השירות שאתם מציעים. (לדוגמא: "פלסטיק" יהיה תיאור מדי)

  4. הבקשה שלכם צריך לכלול את קטגוריות הסחורות והשירותים שאמורים להיות מכוסים על ידי סימן המסחר. אם תבחרו לרשום סימן מסחר האיחוד האירופי, נעבור איתכם את ה 45 קטגוריות הסחורות והשירותים (מה שנקרה סיווג ניס) ונייעץ לכם מה יהיה המתאים ביותר. אם סימן המסחר שלכם אמור לכסות יותר מקטגוריה אחת עליכם לשלם תשלום נוסף.

סיכום


סימן מסחר של האיחוד האירופי מציע הגנה אופטימלית אם אתם מעדיפים שסימן המסחר שלכם מוגן בכל האיחוד האירופי. עם זאת, אם אתם מתכננים להתמקד את הפעילות העסקית שלכם רק במדינה אחת או שתיים באירופה, מומלץ להגיש בקשה לרישום סימן מסחר לאומית בלבד מכיוון שהיא זולה יותר ובקשת סימן המסחר לא יחסם על ידי סימני המסחר הסותרים שיתכן קיימים ברמה האירופאית.

bottom of page