top of page

סיוע לפרויקטים בישראל

סיוע לפרויקטים בישראל Elmaliah

ב-15 השנים האחרונות, משרדנו, יחד עם משרד רואי החשבון Auren ישראל (www.auren.co.il) צבר ניסיון רב בתמיכה בביצוע פרויקטים תאגידים זרים בישראל, כגון בתחום התשתיות ויזמי בנייה, וכן בפרויקטים של הרכבה טכנית של מתקנים ובמתן שירותי

ייעוץ.

משרדנו נותן שירותי ייעוץ לחברות זרות במגוון רחב של תחומים משפטים ובענייני מיסו. אנו נדאג לאשרת העבודה המתאימה למומחים הזרים שלך, נספק לחברה זרה נציגות הפיסקלית ישראלית או נקים לסניפכם בארץ חברת בת ישראלית. אנחנו נאבק בשביל זכויותך עם רשויות המס בישראל, מספקים ייעוץ מס מדויק לפני תחילת הפרויקט שלך והנהלת החשבונות אמינות במהלך ביצוע הפרויקט.

ייעוץ משפטי

רוב לקוחותינו הזרים עובדים עם שותף ישראלי. אנו מייצגים חברות במשא ומתן של הסכמים למיזם משותף. לעיתים קרובות, אנו גם מעורבים ידי שני השותפים במיזם וכן במשא ומתן עם הלקוח הישראלי של המיזם. שירותינו גם כוללים את הגטיפול במועמדויות והצעות למכרזים.

בשלב מאוחר יותר, אנו מספקים ללקוח נציג פיסקלי או מקימים חברת בת ישראלית בשביל פעילותיו בארץ. אנו האחראים על ויזה למומחים זרים של לקותינו, מארגנים הסכמי שכירות למגורי הצוות בארץ, ופותחים לכם חשבונות בנק פה. אנו בוחנים עבורכם את המצב המשפטי תחת אמנות למניעת כפל המס ועל ביטחון סוציאלי החלות בין ישראל למדינתך. למשרדנו מומחה לדיני עבודה אשר מתמחה בשאלות של דיני עבודה הישראלים והבינלאומים.

ייעוץ מס וחשבונאות

משרדנו גאה ב-15 השנים של שיתוף פעולה עם חברת אוריין, רואי החשבון שלנו, אשר מנוסים בעניין חברות זרות וצורכי המס וחשבונאות שלהם.לצוות אוריין ידע עצום של אמנות למניעת כפל מס מס וביטוח לאומי בין ישראל והמדינה שלך, וכן בפרקטיקות ה- OECD הרלוונטיות. רוה"ח יספקו את החברה שלך עם ייעוץ מס מדויק. במידת הצורך, נאבק וננהל משא ומתן מול רשויות המס עבורך.

bottom of page