top of page

עסקאות נדל"ן בגרמניה


בשנים האחרונות, ישראלים רבים חיפשו ומצאו השקעות באירופה, ובעיקר בגרמניה. משרדנו היה איתם מתחילת הדרך, וכך רכש ידע ויכולת בתחום שלא קל למצוא במקום אחר. כך, בניגוד למשרדים רבים אחרים, שירותנו מותאם לגודל ההשקעה ולצרכים המדויקים של לקוחותינו.

"חבילת לייט": בדיקת חוזה רכישה, מתן הסברים ותמיכה בתבליך החתימה


לרכישת דירה קטנה יחסית בברלין נדרש שירות משפטי מצומצם, מהיר וחסכוני. בדרך כלל מספיק לבדוק את הסכם הרכישה, לערוך סיכום בעברית ללקוח ולקיים פגישת הסבר על העסקה. 

 

נדל"ן בגרמניה: חבילת בדיקות משפטיות בנכס

 

בעסקאות משמעותיות יותר, בדרך כלל כשמחיר הרכישה עולה על 150,000 יורו, כדאי לערוך בדיקה מעמיקה יותר של העסקה. משרדנו מסוגל ורגיל לבצע בדיקה משפטית יסודית בהקשר לנכס בתוך ימים ספורים. בדיקה כזו כוללת, בין השאר, את בדיקת הסכמי השכירות הקיימים, בדיקת הפרוטוקולים מאספות הדיירים האחרונות ובדיקת התיקונים האחרונים שנערכו בבית המשותף. בגרמניה המזרחית הבדיקה כוללת גם בדיקת מרשם הקרקעות המזוהמות, בדיקת התפתחות האוכלוסין באזור שבו ממוקם הנכס ובדיקת השינויים שחלו באזור בשנים האחרונות במחירי דירות בגודל דומה.

עסקאות גדולות: מבנה חברות, תכנון מס, מבנה השקעות 

 

בעסקאות גדולות, שבהן נרכש בניין או פרויקט שלם ואליהם מגייסים מספר משקיעים, יש צורך להקים מבנה של חברות והסכמים, כך שהיחסים בין היזמים והמשקיעים יהיו שקופים וברורים מצד אחד ויאפשרו ליזמים לפעול להשלמת הפרויקט מהצד השני. ההסדר חייב למנוע סכסוכים משפטיים או שיתוק החברה, אולם להבטיח לכול אחד מהמשתתפים את הפירות הצפויים למאמציהם, מבלי לפגוע באינטרסים המוצדקים של שאר המשתתפים. להקמת מבנה כזה נדרש, בדרך כלל, גם צירוף יועצי מס, הן בגרמניה והן בישראל. משרדנו יעבוד עם היועצים שיביא הלקוח אתו או שנפנה את הלקוח ליועצים של משרדנו. 
 

 

תמיכה בהשגת מימון בנקאי

לבקשת הלקוח, משרדנו יתמוך בתהליך מימון בנקאי של העסקה בגרמניה ויבצע ייעוץ ודיווח מס בנוגע להכנסות מנכס נדל"ן בגרמניה.

שירותי נוטריון בגרמנית ובעברית

משרדנו מספק גם שירותי נוטריון בגרמנית, בעברית ובשבע שפות נוספות. כתוצאה מכך, לקוח אשר רוכש נכס בגרמניה אינו צריך לנסוע לשם לצורך ביצוע העסקה, אלא יכול לחתום במשרדנו בישראל ואנחנו נדאג כבר לשאר.

עסקאות נדל"ן בגרמניה, שוויץ ובישראל

בשנים האחרונות, ישראלים רבים חיפשו ומצאו השקעות באירופה, ובעיקר בגרמניה. משרדנו היה איתם מתחילת הדרך, וכך רכש ידע ויכולת בתחום, שלא קל למצוא במקום אחר. כך, בניגוד למשרדים רבים אחרים, שירותנו מותאם לגודל ההשקעה ולצרכים המדויקים של לקוחותינו.

"חבילת לייט": בדיקת חוזה רכישה, מתן הסברים ותמיכה בתהליך החתימה

לרכישת דירה קטנה יחסית בברלין נדרש שירות משפטי מצומצם, מהיר וחסכוני. בדרך כלל מספיק לבדוק את הסכם הרכישה, לערוך סיכום בעברית ללקוח ולקיים פגישת הסבר על העסקה.

חבילת בדיקות משפטיות בנכס

 

בעסקאות משמעותיות יותר, בדרך כלל כשמחיר הרכישה עולה על 150,000 יורו, כדאי לערוך בדיקה מעמיקה יותר של העסקה. משרדנו מסוגל ורגיל לבצע בדיקה משפטית יסודית בהקשר לנכס בתוך ימים ספורים. בדיקה כזו כוללת, בין השאר, בדיקת הסכמי השכירות הקיימים, בדיקת הפרוטוקולים מאספות הדיירים האחרונות ובדיקת התיקונים האחרונים שנערכו בבית המשותף. בגרמניה המזרחית הבדיקה כוללת גם בדיקת מרשם הקרקעות המזוהמות, בדיקת התפתחות האוכלוסין באזור שבו ממוקם הנכס ובדיקת השינויים שחלו באזור בשנים האחרונות במחירי דירות בגודל דומה.

עסקאות גדולות: מבנה חברות, תכנון מס, מבנה השקעות

בעסקאות גדולות, שבהן נרכש בניין או פרויקט שלם ואליהם מגייסים מספר משקיעים, יש צורך להקים מבנה של חברות והסכמים, כך שהיחסים בין היזמים והמשקיעים יהיו שקופים וברורים מצד אחד ויאפשרו ליזמים לפעול להשלמת הפרויקט מהצד השני. ההסדר חייב למנוע סכסוכים משפטיים או שיתוק החברה, אולם להבטיח לכול אחד מהמשתתפים את הפירות הצפויים למאמציהם, מבלי לפגוע באינטרסים המוצדקים של שאר המשתתפים. להקמת מבנה כזה נדרש, בדרך כלל, גם צירוף יועצי מס, הן בגרמניה והן בישראל. משרדנו יעבוד עם היועצים שיביא הלקוח אתו או שנפנה את הלקוח ליועצים של משרדנו.

תמיכה בהשגת מימון בנקאי

לבקשת הלקוח, משרדנו יתמוך בתהליך מימון בנקאי של העסקה בגרמניה ויבצע ייעוץ ודיווח מס בנוגע להכנסות מנכס נדל"ן בגרמניה.

שירותי נוטריון בגרמנית ובעברית ובשפות נוספות

משרדנו מספק שירותי נוטריון בגרמנית, בעברית ובשבע שפות נוספות. כתוצאה מכך, לקוח אשר רוכש נכס בגרמניה אינו צריך לנסוע לשם לצורך ביצוע העסקה, אלא יכול לחתום במשרדנו בישראל ואנחנו נדאג כבר לשאר.

bottom of page