top of page

אשרת מומחים הייטק

High Tech Visa B1 Israel

ויזת עבודה B-1 להייטק (HIT)

בשנת 2019 חוקקה ישראל הליך ניסיוני כדי לאפשר לחברות היי-טק ישראליות לקבל אישורי עבודה ויזות למומחי הייטק זרים בצורה מואצת וקלה יחסית.

 

הליך זה מוגבל למומחים, אזרחי מדינות המחזיקים בהסכם פטור מוויזה עם ישראל (וזה המקרה בכל מדינות האיחוד האירופי ו- EFTA). לבדיקה האם למדינה מסוימת יש הסכם פטור מוויזה עם ישראל, אנא עיינו באתר האינטרנט הבא של משרד החוץ:

https://mfa.gov.il/MFA/ConsularServices/Documents/VisaRequirements-Tourists.pdf

 

תנאי מוקדם נוסף הוא שהחברה המעסיקה את המומחה הזר מוכרת כחברת הייטק בישראל. זה אפשרי במיוחד עבור חברות הרשומות בתחומים הבאים:

 • ייצור תרופות קונבנציונאליות והומאופתיות.

 • ייצור מחשבים וכן מכשירים אלקטרוניים ואופטיים.

 • תוכניות מחשב, ייעוץ בתחום המחשוב וכן שירותים נלווים.

 • מחקר ופיתוח מדעי.

 • ייצור מטוסים, כלי-חלל ומכשירים נלווים.

 • שירותי עיבוד נתונים ו / או אחסון וליווי.

 

חברות נוספות רשאיות להגיש בקשה למעמד ההיי-טק אם הן מחזיקות בחברה ישראלית המוציאה יותר מ -7% ממחזור המכירות השנתי שלה למחקר ופיתוח, או אם למעלה מ -15% מעובדיה בישראל הם בתחום המחקר. ופיתוח.

 

מומחים זרים של חברות הייטק מוכרות לא רק מקבלים את אשרת העבודה שלהם בצורה מהירה ויצטרכו לספק פחות תיעוד להליך; בני זוגם יוכלו גם לקבל אשרת עבודה בישראל המאפשרת להם לעבוד אצל כל מעסיק ללא דרישה לשכר מינימום, כפי שמתבקש אצל מומחים זרים אחרים.

 

לפרטים נוספים, עיין בגרסה האנגלית של הליך הניסוי לטיפול ביישומים של חברות היי-טק וסייבר לצורך העסקה והסדרת מעמד של מומחים זרים בישראל:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/hightech_cyber_companies_application_for_foreign_workers_procedure/en/5.3.0043_eng.pdf

תהליך אשרת עבודה בהייטק

 1. אסוף את כל המסמכים הנדרשים והכין את היתר העבודה ואת בקשת הוויזה B-1.

 2. הגש את הבקשה לויזה להייטק ביחידת היתרי עבודה.

 3. המתן לאישור רשות החדשנות הישראלית לזכאות החברה.

 4. המתן לאישור היחידה להיתר עבודה.

 5. העובד יכול כעת לנסוע לישראל ולקבל אשרת מבקרים מסוג B-2 בשדה התעופה או בנמל הכניסה.

 6. אנו מגישים את בקשת הויזה במשרד הפנים המקומי.

מסמכים נדרשים לוויזה B-1

 • טופס בקשה לויזה לישראל B1.

 • שני תצלומים (רקע לבן רגיל ו 5.5x 5.5 ס"מ).

 • דרכון תקף (למשך חצי שנה לפחות מעבר למשך השהייה המיועד ועם דף ריק אחד לפחות).

 • דרכונים ישנים יותר.

 • הוכחת כרטיסי טיסה שהוזמנו.

 • תעודת לידה.

 • הוכחה לתשלום דמי ויזה B-1.

 • דו"ח רפואי.

 • תעודת אישור משטרה (לא מעל גיל שלושה חודשים).

 • חוזה עבודה או הצעת עבודה המציינת את המעסיק, קשרו, תפקידכם ומשכורתכם, כמו גם את תקופת העבודה.

שאלות נפוצות על ויזת עבודה B-1 להייטק

1. האם אוכל להחליף מעסיק כשהייתי בישראל?

לא, העובד הזר יכול לעבוד רק בחברת החסות שאושרה על ידי רשות החדשנות הישראלית.

2. האם אוכל לעבוד בישראל ללא אשרת עבודה בתוקף?

לא, עבודה בישראל ללא אשרת עבודה בתוקף הינה עבירה פלילית הן של העובד והן של המעסיק. בדוק את פוסט הבלוג שלנו על אחריות הקבלן לפי החוק הפלילי

3. האם בן הזוג שלי יכול לקבל אשרת עבודה?

רק אם אשרת ה- BIT שלך ל- HIT הוענקה לתקופת עבודה של מעל 90 יום.

4. כמה זמן לוקח לוויזה לעבודה היי-טק B-1?

עבור אשרות עבודה בהייטק, הבקשה עוברת תוך 10 ימי עבודה.

bottom of page