top of page

דיני משפחה בין לאומיים

מחלקת הלקוחות הפרטיים, בהובלת אלנה רבנר ארזי, בעלת ניסיון רב בענייני משפחה המשתרעים על מספר מדינות. לצד הידע והניסיון המשפטי המיוחד, אלנה והצוות שלה מודעים לנחיצות המוגברת של גישה אישית ואנושית בתחום זה. היא והצוות שלה ייקחו את הזמן כדי להבין את צרכי המשפחה האישיים שלכם. אנו בדעה כי החוק צריך להתאים למשפחה ולא המשפחה לחוק.

1. ייפוי כוח מתמשך

 

בישראל, ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב מאוד של אנשים מבוגרים להישאר בשליטה על חייהם גם אם כבר איבדו את כשירותם המשפטית ואינם מסוגלים לדאוג לעצמם. עניינו של ייפוי כוח מתמשך הנו בכך שאדם נותן ייפוי כוח לאדם אחר שהוא סומך עליו (בדרך כלל אחד מבני משפחתו), בזמן שהוא עודנו כשיר לעשות כן, כך שאותו אדם אחר יכול לדאוג לצרכיו ביום שהוא כבר לא יוכל לעשות כן בעצמו. ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף משפטי אך ורק אחרי שמייפה הכוח כבר אינו מסוגל לדאוג לעצמו ולכן איבד את כשירותו המשפטית.

על פי החוק, קיימת הסמכה מיוחדת לעורכי דין המוסמכים לנסח עבור לקוחותיהם ייפויי כוח מתמשכים. במשרדנו שלושה עורכי דין המוסמכים לכך ונשמח לתמוך בכם ובמשפחותיכם גם בעניין זה.

2. הכרה של גירושין ונישואין אשר נעשו בישראל או בגרמניה

 

כל אקט מנהלי שנעשה במדינה אחת אך צריך להיות מוכר במדינה אחרת, דורש הליך מסוים הבודק האם פרמטרים מסוימים התקיימו על מנת לתת את ההכרה והרישום הנחוץ במדינה השנייה. הדבר חל על החלטות בתי המשפט, וכן על החלטות של משרדי הרישום בגרמניה ובישראל.


דיני הנישואין והגירושין בישראל שונים מאוד מהמקובל בגרמניה ומדינות אירופה נוספות. במשרדנו מומחיות רבה וארוכת שנים, בין היתר בכל הנוגע לרישום נישואין או גירושין ישראלים בגרמניה, וכן נישואין וגירושין זרים בישראל. 

3. הסכמי ממון לזוגות בינלאומיים

 

אם ברצונכם להסדיר את יחסי הממון שלכם בהסכם ממון וכל אחד מבני הזוג מגיע ממדינה אחרת, אנו מכירים את הדרישות השונות במגוון ארצות ויחד אתכם נדאג לכך שההסכם יהיה בעל תוקף בשתי מדינות המוצא שלכם (לרבות בארץ השלישית שבה אתם גרים בהתאם לעניין. אלנה רבנר ארזי  והצוות שלה בקיאים לא רק בדיני המשפחה הישראליים, אלא גם בדיני המשפחה בגרמניה, שוויץ ואוסטריה.

דיני משפחה בין לאומיים

ייפוי כוח מתמשך
הסכמי ממון לזוגות בינלאומיים
הכרה של גירושין ונישואין אשר נעשו בישראל או בגרמניה
The Health Care Proxy (lasting Power of Attorney) under Israeli Law
bottom of page