top of page

אזרחות גרמנית – וויזות עבודה

אזרחות גרמנית – וויזות עבודה

1. דרכון גרמני

 

למחלקת האזרחויות והוויזה במשרדנו, שבראשה עומדת הגב' ג'ולי גולדנברג מומחיות רבה וניסיות ארוך שנים בדיני האזרחות הגרמנית.

קורבנות המשטר הנאצי שבזמן מלחמת העולם השנייה אשר חיו לפי התרבות הגרמנית, במדינות או ארצות סמוכות לגרמניה, כמו גם צאציהם,יכולים אף הם כעת להגיש בקשה לאזרחות גרמנית.

כך, הרפורמה בחוק האזרחות בגרמני מאוגוסט 2021, מעניקה למספר רב של אנשים את הזכות לרכוש אזרחות גרמנית, גם אם לאבותיהם אשר הגיעו ארצה מאוסטריה, פולין או צ'כיה (בזמנו צ'כוסלובקיה) מעולם לא הייתה אזרחות גרמנית.

משרדנו ילווה אתכם החל משלב איסוף המסמכים ובדיקת ההוכחות על כך שמשפחתכם אכן הייתה חלק מהתרבות הגרמנית ועד לשלב הגשת המסמכים הסופי. 
 

כל עובדי המחלקה לאזרחויות במשרדנו הנם דוברי גרמנית ועברית. המחלקה מטופלת על ידי עורכת דין גרמנייה היושבת במשרדנו, הגב' וויבקה אנתין. וויבקה לא רק שולטת בדיני האזרחות הגרמנית, אלא גם בפסיקה של בתי המשפט בגרמניה בעניין זה, אשר משתנה מעת לעת.

שימו לב: עקב העומס הרב בבקשות לאזרחות גרמנית, ההליך לקבלת אזרחות גרמנית היום איטי יותר מבעבר ויכול להימשך לפחות שנתיים.

2. ויזות עבודה למומחים זרים בגרמניה

 

בין אם יש לך שותף זר שרוצה לשלוח את מומחיו לארץ לצורך ביצוע פרויקט משותף, או במקרה שבו אתה מעוניין להביא מומחים זרים לישראל לצורך השכלה או פיקוח על בנייה לטווח ארוך, הרי שאנשים שאינם ישראלים, המעוניינים לעבוד בישראל - נדרשים להיתר עבודה (B1)  לשם כך. בררוב המקרים, העובד יזדקק להיתר כזה לפני כניסתו לישראל. 
 

מחלקת הוויזה של משרדנו בניהולה של הגב' ג'ולי גולדנברג עומדת בקשר ישיר עם אגף המומחים של משרד הפנים ובעלת ניסיון רב בהשגת וויזות כניסה ועבודה השונות בישראל. 
 

רוצים לדעת יותר? לחצו כאן לאפשרויות השונות הקשורות בוויזות עבודה בישראל
 

שימו לב: עבודה בישראל ללא היתר מהווה עבירה פלילית, הן עבור המעסיק והן עבור העובד ותגרום לאחריות פלילית. למידע נוסף, לחץ כאן.

דרכון גרמני
ויזות עבודה למומחים זרים בגרמניה
bottom of page