top of page

ליטיגציה מסחרית

ליטיגציה בינלאומית
חוות דעת בעניין דין זר- גרמניה, שוויץ, אוסטריה וליכטנשטיין
תביעות מקרקעין ונדל"ן

ליטיגציה (בעברית: התדיינות) הוא ביטוי מקובל המיוחס לעורכי הדין העוסקים בייצוג והופעה בבתי המשפט. הייצוג וההופעה בבתי המשפט, כמו גם הכנת הלקוח והכנת התיק המשפטי לקראת ההופעה בבית המשפט, הנם מעין "מעשה אמנות" המצריך ידע רב, יצירתיות, דימיון, יכולת ביטוי, יכולת שכנוע, חכמה ובעיקר ניסיון רב. אמנות זו התפתחה והשתכללה במשך מאות שנים במסגרת המשפט המקובל האנגלי, אשר יושם בישראל בתקופת המנדט הבריטי שלאחר מכן היווה את הבסיס למשפט הישראלי המוכר לנו היום.

הייצוג בבתי המשפט מחייב חשיבה משפטית מעמיקה, תוך שמירה על גמישות מחשבתית, ערנות, חדות, ויכולת קבל החלטות תחת לחץ, אך גם ואולי בעיקר יכולת ניתוח והבנה של הצד האחר להליכים, הבנת הלכי הרוח שלו, דרך מחשבתו כמו גם של השופט היושב בדין.

רון עוזרי, ראש מחלקת הליטיגציה במשרדנו, יחד עם צוות משרדנו, טיפל ומטפל בעשרות תיקים מורכבים בתחומי הליטיגציה המסחרית, לרבות תביעות חוזיות מורכבות, הליכי גביה משפטית, הליכי עיקול ומימוש נכסים, מימוש משכון, וכן סכסוכים מסחריים או אזרחיים בין יחידים ותאגידים.

טרם פתיחתו של הליך משפטי, אנו מציעים דרכים יצירתיות לנסות וליישב את הסכסוך על מנת לייתר את הצורך בנקיטת הליך משפטי ארוך ויקר.

תחומי ההתמחות המגוונים במשרדנו, יחד עם הידע הרחב שנצבר במשרדנו לאורך השנים, בין היתר, בתחום המסחרי, לרבות התחום הטכנולוגי, כמו גם הבקיאות בדין הזר (דיני גרמניה, שוויץ, ליכטנשטיין ואוסטריה), מאפשרים לצוות משרדנו לספק ללקוחותינו חשיבה מעמיקה ויסודית, וכתוצאה מכך לקוחותינו זוכים לקבל שירות מקצועי, יסודי ויצירתי, המתאים למקרה הספציפי שלהם.

לרון רקע וניסיון בתחום ההנדסה והטכנולוגיה. רקע זה הוכח עד כה כמועיל מאוד בייצוג חברות גדולות, העוסקות בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה. היכולת שלנו להבין לעומקן סוגיות טכנולוגיות הקשורות בסכסוכים שונים ומגוונים, חוסכת זמן רב ומייעלת מאוד את התקשורת עם הלקוחות, בין היתר, בתיקים המצריכים ידע וניסיון בתחום הטכנולוגי, ומאפשרת לנו לחקור באופן יעיל וממצה עדים ומומחים בתחומי הטכנולוגיה ולהציג בפני בית המשפט תמונת מצב מציאותית ונכונה של המורכבויות הטכנולוגיות הקשורות בסכסוך.

1. ליטיגציה בינלאומית - ייצוג בבתי המשפט בעניינים בינלאומיים (מסחר, ירושה ונדל"ן)

 

למשרד אלמליח- עוזרי צוות מנוסה של עורכי דין, משפטנים ומשפטניות, אשר חלקם בעלי הכשרה והסמכה במדינות דוברות גרמנית (גרמניה, שוויץ ואוסטריה), בהובלת עו"ד רון עוזרי, שהנו בעל ניסיון של כ- 25 שנים בניהול סכסוכים בעלי היבטים בינלאומיים שונים, במיוחד מול מדינות דוברות גרמנית (סכסוכים מסחריים, רכושיים, ענייני ירושה ונדל"ן).

צוות המשפטנים דוברי הגרמנית והניסיון הרב שנצבר בתיקים רבים, מאפשרים לנו לטפל באופן מקיף בכל היבטי הסכסוך, מבלי "לפספס" עניינים הנוגעים לדין הזר, שאינם מצויים בתחום התמחותם של עורכי דין אחרים. "פספוסים" הנובעים מאי ידיעת הדין הזר או מאי ידיעת הדין הבינלאומי, לרבות דיני המס הבינלאומיים, עשויים לגרור השלכות כבדות משקל עבור לקוח שלא יזכה ל"הגנה המשולשת", הניתנת במשרדנו, ואשר מבוססת על שליטתנו בדין הישראלי, בדין הזר ובדין הבינלאומי. הגנה משולשת זו המאפשרת לנו לכסות את כלל היבטי הייצוג באופן מיטבי ומעניקה לנו יתרון עצום על פני משרדים אחרים.

כך למשל, בשונה מעורכי דין שאינם בקיאים בדין הזר, אנו נדע להחליט אם לנהל את ההליך המשפטי בישראל או דווקא במדינה הזרה, כאשר תמיד נבחר לנהל את ההליך במדינה בה החוק מיטיב יותר עם הלקוח שלנו. כמו כן, נדע להעריך את סיכויי ההליך בחו"ל, ונוכל להמליץ ללקוח אם לפצל את ההליך (ולנהל חלקו בישראל וחלקו מחוצה לה, בסיוע שותפים של משרדנו בחו"ל). בתוך כך נוכל גם לטפל בהיבטים של מיסוי בינלאומי, העשויים להתעורר כתוצאה מניהול ההליך המשפטי חוצה הגבולות.

היתרון העצום שלנו בידיעת הדין הזר הנו בעל משקל מכריע, הן בסכסוכים מסחריים והן בסכסוכים הנוגעים לענייני ירושה וטיפול בעיזבונות. בעניינים אלו, ניהול סכסוך ע"י עורך דין שאינו בקיא בדין הזר, עשוי להיות בעל השלכות הרסניות ללקוח.

2. חוות דעת בעניין דין זר- גרמניה, שוויץ, אוסטריה וליכטנשטיין:

 

במקרים רבים נזקקים לקוחות פרטיים או תאגידים (חברות, שותפויות וכו'), ל"חוות דעת בעניין הדין הזר". חוות דעת אלו נדרשות לרוב כדי להבהיר לבית המשפט בישראל מה עמדת החוק במדינה הזרה, ביחס לסוגיה מסוימת.

המשפט הבינלאומי הפרטי בישראל מחייב לעיתים את בתי המשפט בישראל, להכריע בעניינים מסוימים, לא לפי החוק הישראלי, אלא לפי החוק החל במדינה הזרה (גרמניה, שוויץ, אוסטריה או לכטינשטיין). כך למשל, כאשר אדם נפטר בגרמניה והותיר נכסים (ירושה) בישראל- קובע החוק הבינלאומי הפרטי בישראל, כי ענייני ירושתו של אותו מוריש יידונו בבית המשפט בישראל, ע"י שופט ישראלי, אבל ההכרעה השיפוטית תהיה לפי החוק הגרמני- כפי שהיה מכריע באותו עניין בית המשפט בגרמניה.

 

חוות דעת בעניין הדין הזר נערכות על ידינו גם כדי להבהיר ללקוח עצמו, מה מצבו החוקי על פי החוק החל במדינה הזרה או על מנת לסייע ללקוח לערוך תכנון מס ביחס לנכסים או הכנסות שיש לו במדינה הזרה. כך למשל, כאשר נדרשת אכיפת פסק דין זר בישראל או כאשר נחתם הסכם נציגות בינלאומי או הסכם הפצה בינלאומי (יתכן שדווקא הדין הזר יחול עליו), או כאשר אדם רוכש נכס נדל"ן מחוץ לישראל, או בענייני ירושה כשהמוריש נפטר בחו"ל וכן כאשר מנוהלת תביעה כנגד אדם או תאגיד שמקום מושבם בגרמניה ועילת התביעה קשורה לישראל.

עורכי הדין במשרדנו הנם בעלי תארים מתקדמים במשפטים במדינות דוברות גרמנית, דבר המאפשר לנו לספק ייעוץ וחוות דעת משפטיות בכל הנוגע לחוק במדינות דוברות הגרמנית. כל חוות הדעת בעניין הדין הזר המונפקות במשרדנו עוברות בחינה מקצועית וביקורת ע"י עוה"ד ד"ר קטי אלמליח, שהנה שותפה מנהלת במשרד, המשמשת מזה שנים רבות כמומחית לדין הגרמני, השוויצרי, האוסטרי והליכטנשטייני, מטעם בתי המשפט בישראל מחד גיסא, ומאידך גיסא מספקת באופן שוטף גם חוות דעת משפטיות בעניין הדין הישראלי לבתי המשפט בארצות דוברות הגרמנית.

3. תביעות מקרקעין ונדל"ן

 

מחלקת הנדל"ן במשרדנו, מנוהלת ע"י עו"ד רון עוזרי ( CLICK CV  of RON OZERY), ועוסקת מזה שנים רבות בסכסוכי מקרקעין המגיעים לפתחם של בתי המשפט. סכסוכים אלו מתרחשים פעמים רבות בתוך המשפחה, בין יורשים, בין שותפים ובמקרים רבים לאחר ניסיון להשתלט על מקרקעין בכוח, במרמה או בגין מעשה הונאה וניצול של קשישים, חסרי ישע או נעדרים.

4. ייצוג בסכסוכי ירושה

 

עורכי הדין במשרדנו, בהובלת עו"ד רון עוזרי, ניהלו סכסוכי ירושה עתירי נכסים בישראל ובמקומות שונים בעולם, ניהלנו עיזבונות גדולים וטיפלנו בתיקים רבים של התנגדות לצוואות, קיום והוצאה לפועל של צוואות, תביעות כספיות הקשורות בענייני ירושה וכן סכסוכים בינלאומיים הקשורים בירושה.

5. ייצוג בדיני עבודה

 

בין לקוחותינו מעסיקים רבים, חלקם ישראלים וחלקם תאגידים זרים המנהלים עסקים בישראל ומעסיקים מאות עובדים, חלקם ישראלים וחלקם מומחים זרים המגיעים לישראל תחת ויזות עבודה מיוחדות.

במסגרת סל השירותים הניתן ללקוחותינו מצוי גם הטיפול בענייני עבודה, הכולל קבלת אשרות עבודה למומחים זרים, יעוץ מקדים, עריכת חוזי העסקה, ייעוץ בטרם החלטה על פיטורי עובד וכן ייצוג בבית הדין ל עבודה, בכל סוגי סכסוכי העבודה.

בכל סוגי העסקים, עלויות העסקת העובדים מהווה נתח משמעותי בהוצאות העסק, ולעיתם עלויות ההעסקה עשויות להשפיע באופן קריטי על רווחיות העסק. קבלת ליווי, ייעוץ וייצוג ראוי על ידי עורכי דין מיומנים עשוי לחסוך זמן וכסף רב בסכסוכי עבודה שונים.

6. ייצוג בהליכי הוצאה לפועל ופשיטות רגל (חדלות פירעון)

מחלקת הליטיגציה במשרדנו עוסקת מזה שנים רבות בהליכי גביה והוצאה לפועל של חובות בפני רשויות האכיפה השונות וכן בהליכי פשיטת רגל. לרוב מדובר בפסקי דין בהם זכינו עבור לקוחותינו ואשר לא בוצעו ע"י נתבעים המנסים לחמוק מקיום החוב הפסוק, או שאין להם יכולת כלכלית לשלמו.

 

בעזרת שיתופי פעולה עם חוקרים פרטיים ומומחים למודיעין עסקי, אנו מצליחים למקסם את אפשרויות גביית החוב ומונעים מקרים רבים של התחמקויות מתשלום ע"י נתבעים המנסים להימלט או להסתיר את נכסיהם והכנסותיהם בעורמה.

 

מהצד השני, בעיקר בתקופת הקורונה ולאור השלכותיה של תקופה זו, נפגעו גם רבים מלקוחותינו, שלא הצליחו לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי נושים שונים (לרוב לבנקים...), וחלקם נזקק להליכי פשיטת רגל או להגנה במסגרת הליכי ההוצל"פ.

לאחרונה הצלחנו במספר מקרים לאפשר ללקוחותינו, שעסקיהם קרסו, להיכנס לתוכניות של שיקום כלכלי, תחת חסות ופיקוח של בית המשפט והמדינה, באופן שיסייע להם לסיים את הליך פשיטת הרגל בהפטר (מחיקת החובות) וזאת מבלי שיאבדו את עסקיהם. כך לאחר תום הליך פשיטת הרגל יוכלו לקוחות אלו להמשיך ולנהל את עסקיהם, ללא חובות, לשקם את עצמם ולבנות מחדש את עתידם הכלכלי.

אכיפת פסקי חוץ בישראל

 

כאשר ניתן פסק דין במדינה זרה כנגד תושב ישראל (או כנגד מי שנמלט לישראל), ניתן לאכוף את פסק הדין של המדינה הזרה בישראל, לאחר הליך הקרוי "אכיפת פסק חוץ", המתקיים בבית המשפט בישראל. במסגרת הדיון "מאשר" בית המשפט בישראל את פסק הדין הזר, על יסוד חוות דעת לדין הזר המונפקת במשרדנו.

לאחר אישור בית המשפט בישראל, ניתן לאכוף את פסק הדין הזר בישראל, כאילו היה פסק דין שניתן בבית משפט בישראל- דהיינו, ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל או הליכי פשיטת רגל בישראל כנגד החייב, על סמך פסק הדין הזר.

הואיל ואנו מייצגים חברות ותושבי חוץ רבים, צברנו ניסיון רב באכיפת פסקי חוץ בישראל, במגוון רחב של סוגיות.

הניסיון והבקיאות של המחלקה הבינלאומית בהובלת ד"ר קטי אלמליח, בכל הנוגע לדין הגרמני, האוסטרי והשוויצרי, מעניקים לנו ייתרון עצום על פני משרדים אחרים באכיפת פסקי דין זרים בישראל.

ייצוג בסכסוכי ירושה
ייצוג בדיני עבודה
ייצוג בהליכי הוצאה לפועל ופשיטות רגל
bottom of page