top of page

ירושות, צוואות ועיזבונות

ניהול עיזבון
צו ירושה בגרמניה, שוויץ או אוסטריה
ניסוח צוואות

בשנים שקדמו להקמת מדינת ישראל, וביתר שאת לאחר הקמתה, רכשו רבים מתושבי המדינות דוברות הגרמנית נכסים שונים בישראל. ברבות השנים נפטרו חלקם והותירו אחריהם יורשים תושבי חוץ או יורשים תושבי ישראל.

במקרים רבים הניבה השקעת המורישים תושבי החוץ בנדל"ן בישראל, רווחים עצומים בשל עליית מחירי הנדל"ן בישראל. כך למשל יורשיו של מוריש שרכש בניין או קרקע בתל אביב בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כשתל אביב נחשבה עוד לעיר זולה ונידחת במדינה קטנה ונחשלת, הנם כיום בעלי הון העשוי להסתכם בעשרות או מאות מיליוני שקלים.

הואיל ובמדינות דוברות הגרמנית קיים מס על ירושה, נדרשים היורשים, תושבי מדינות אלו, לשלם כיום סכומי עתק לרשויות המס במדינתם.

הודות לידע הרב והניסיון שנצברו במשרדנו במהלך עשרים השנים האחרונות והודות לשליטתנו בדיני הירושה ודיני המס בגרמניה, שוויץ אוסטריה וישראל, הצלחנו עד כה לסייע ליורשים רבים לערוך תכנוני מס מורכבים אשר חסכו להם מיליוני שקלים,  שהיה עליהם לשלם בארצות מושבם, אלמלא נועצו במשרדנו.

1. ניסוח צוואות

 

מזה כעשרים שנים אנו מנסחים עבור לקוחותינו צוואות שונות, כולל צוואות המערבות נכסים במקומות שונים בעולם, שעריכתן מצריכה בקיאות וניסיון בחוקי הירושה ודיני המס  במדינות שונות.

כאשר מוריש לא מותיר אחריו צוואה, חוק הירושה הוא זה שיקבע את אופן חלוקת הירושה שלו. אולם במקרים בהם אדם מעוניין לחלק את רכושו באופן שונה מזה הקבוע בחוק הירושה, עליו לערוך צוואה אשר תפרט כיצד ולמי יחולק רכושו, לאחר מותו.
 

לפי חוק הירושה הישראלי, צוואה ניתן לערוך בפני עדים או בכתב יד או בפני רשות, או אפילו בעל פה, בהתקיים תנאים מסוימים (בנסיבות מיוחדות). על המוריש לערוך צוואתו בהתאם להוראות חוק הירושה, באופן הקבוע בחוק, שאם לא כן, לא יהיה לצוואה תוקף ורצונו של המוריש יסוכל.

משרדנו מספק שירותי ניסוח ועריכת צוואה, תוך הקפדה על הכללים שנקבעו בחוק ובפסיקה מחד גיסא ומאידך גיסא תוך הקפדה על ניסוח שיבטיח כי הצוואה תבטא נכונה את רצונו של המוריש. בהמשך משרדנו אף מגן על צואות או מבטל צוואות, במסגרת הליכים משפטיים שעניינם סכסוכים בין יורשים.

הטיפול במשרדנו הנו מקיף ורחב: החל משלב עריכת הצוואה, שלב הטיפול בקיום הצוואה והגשת בקשה לקיומה לאחר פטירת המוריש, התמודדות בבית המשפט עם התנגדויות לצוואה ולאחר מכן, ניהול העיזבון עד להשלמת חלוקת העיזבון בין היורשים.

2. תכנון ירושה

 

תכנון ירושה נועד לסייע למוריש לבטא בצוואתו את רצונו באופן שניתן יהיה לקיימו באופן המיטבי וללא "הפתעות". לשם כך נדרשת התחשבות בגורמים "חיצוניים" העשויים להשפיע על הירושה, כגון חוקי מס, או קיומם של נכסים במדינות שונות, גילם ומצבם המשפחתי של יורשיו, של ילדיהם, מקום מגוריהם של היורשים וכו'.

כך למשל, תכנון ירושה נכון, עשוי למנוע סכסוכים עתידיים בין יורשים ולאפשר להם להפיק את התועלת הכלכלית המירבית מהירושה.

הליך תכנון הירושה במשרדנו כולל תכנון מס קפדני ומקצועי של כל היבטי המס האפשריים, לרבות כתיבת הוראות אופרטיביות בכל הנוגע לחלוקת נכסי הירושה בין היורשים.

דוגמה נוספת לתכנון מס בו עוסק משרדנו מזה שנים רבות נוגעת ליורשים קטינים, אשר לגביהם ניתן לקבוע באמצעות תכנון ירושה, כי יקבלו את נכסי הירושה רק בהגיעם לגיל 21, כאשר עד לגיל זה נכסיהם ינוהלו ע"י מנהל עיזבון או נאמן או לקבוע כי זכותם לרשת נכס זה או אחר מנכסי העיזבון  תותנה בתנאי כלשהו ועוד שורה ארוכה של הוראות שניתן לכלול במסגרת הליך תכנון הירושה.

תכנון מס נוסף בו עוסק משרדנו עניינו בהעברת נכסים או העברה בין דורית של נכסים שאינה חייבת להיעשות דווקא לאחר מותו של אדם, והיא יכולה בהחלט להיעשות עוד במהלך חייו של המוריש. כך, פן נוסף להליך תכנון הירושה אותו מציע משרדנו הנו "הליך העברה בין דורית", אשר מיועד, לרוב, לאנשים עם הון של למעלה מ- 15 מיליון שקלים.

הליך זה, בשונה מהליך בו נכתבה צוואה אשר נחשפה לאחר מותו של המוריש, מאפשר לבחון 'בזמן אמת', כלומר במהלך חייו של המוריש, את אופן ביצועה של הצוואה, ובמיוחד האם היורשים מקבלים על עצמם את האופן בו חולקו ביניהם נכסי המוריש, ובכך למנוע סכסוכים בין יורשים או לפחות לצמצמם אותם באופן משמעותי.

3. ניהול עיזבון

 

הן בשלב שקודם לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה, והן בשלב שלאחר קבלתם, ניתן לפנות לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה, בבקשה למנות מנהל עיזבון. המוריש, במסגרת הצוואה יכול להורות על מינוי מנהל העיזבון ולקבוע בצוואה את זהותו של מנהל העיזבון.

 

מנהל עיזבון מתמנה לניהול עיזבונו של מוריש, כאשר היורשים אינם יכולים לנהל או לחלק ביניהם את העיזבון בעצמם.
 

תפקידיו של מנהל העיזבון הוא לכנס את נכסי העיזבון, לנהל אותם ניהול שוטף (כגון ניהול חברה או עסק או השכרת נכסי נדל"ן במסגרת העיזבון), לאתר נכסים ויורשים, לשלם את חובות העיזבון או לגבות חובות בשם העיזבון, וכן לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

טיפלנו בעשרות עיזבונות כמנהלי עיזבון, לרבות עיזבונות מורכבים ועתירי נכסים ויורשים, ועשינו זאת בהצלחה רבה, במקצועיות וברגישות המתבקשת במקרים מסוג זה.

4. צו ירושה בגרמניה, שוויץ או אוסטריה

 

נוכח הידע של עורכי הדין במשרדנו בדיני המדינות דוברות השפה הגרמנית, משרדנו מספק באופן שוטף ללקוחותינו הישראליים שירותים הנוגעים להשגת צו ירושה גרמני, שוויצרי או אוסטרי. במרבית המקרים, הלקוח, בדרך כלל אחד היורשים שמתגורר בישראל, אינו חייב לנסוע למדינה הרלוונטית על מנת להגיש את בקשתו לצו ירושה באחת המדינות המפורטות לעיל. עורכי הדין במשרדנו מנוסים ובקיאים בהכנת כלל המסמכים מישראל והגשתם ישירות למשרד הממשלתי המוסמך בחו"ל.

5. חוות דעת על דיני ירושה של גרמניה, שוויץ ואוסטריה

 

עורכי הדין במשרדנו מוסמכים לתת חווות דעת על דיני הירושה בגרמניה, שוויץ ואוסטריה ומתבקשים לעשות כך באופן שוטף, הן על ידי עורכי דין ישראליים ובתי המשפט הישראליים (או מחוצה לה), והן על ידי לקוחות המשרד.

6. נאמנויות וניהול הון משפחתי

 

משרדנו מתמחה בהקמת מנגנוני נאמנות וניהול הון משפחתי, אשר תכליתם לוודא שניהול הכסף והרכוש של יוזם הנאמנות, ייעשה באופן מפוקח בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הנאמנות.

היתרונות בהקמת נאמנויות הנם רבים, החל מהאפשרות לעשות שימוש בנכסי וכספי הנאמנות באופן מבוקר ללא תלות בסכסוכים או מחלוקות משפחתיים, וכלה בוודאות שהיא מאפשרת בכל הנוגע לאופן חלוקת נכסי הנאמנות לפי לוח זמנים סדור וקבוע מראש, בהתאם להסכם הנאמנות.

המחלקה המסחרית במשרדנו, בהובלת מייסדת המשרד, ד"ר קטי אלמליח ואלנה רבנר ארזי, עוסקת בהקמת וניהול נאמנויות מזה שנים רבות עבור לקוחות המשרד, והדברים נעשים באופן מקצועי ואנושי, תוך התחשבות בנסיבות המשפחתיות ומערכות היחסים בין מושאי הנאמנות, והכל במטרה לסייע ליוצרי הנאמנות להגשים את תכלית הסכם הנאמנות על הצד הטוב ביותר.

גם במקרה זה, הסינרגיה הקיימת במשרדנו, בין המחלקה המסחרית - בינלאומית, בהובלת ד"ר קטי אלמליח, יחד עם עם עו"ד רון עוזרי, ראש מחלקת הליטיגציה והנדל"ן במשרד, מאפשרים ללקוחותינו לקבל מעטפת שירותים מגוונת ומקצועית, בכל הנוגע ליצירה וניהול נאמנויות.

7. מס עיזבון בגרמניה

 

מס עיזבון הנו מס אשר השומה עליו הנה ביחס לכלל נכסי העיזבון בעת פטירת המנוח ובטרם העברתו לידי היורשים, וזאת בשונה ממס ירושה, אשר חל באופן אישי על הכנסות שהיורש קיבל במסגרת הירושה.

מס עיזבון היה קיים בישראל עד לשנת 1981 אז בוטל וחרף מספר ניסיונות שנעשו להשיבו לספר החוקים הישראלי, מס זה אינו קיים עוד בישראל (ולדעתנו טוב שכך).
 

עם זאת, גם במצב החוקי היום בישראל, ייתכן כי יחול מס ביחס לפעולות מסוימות של מימוש עיזבון. מכאן נובעת החשיבות הרבה בתכנון נכון של הליך הירושה, על מנת למנוע מקרים בהם תקום חבות מס ביחס לעסקאות בנכסי העיזבון.
 

שונים הדברים בתכלית בכל הנוגע למס עיזבון ביחס לכספי ונכסי עיזבון מחוץ לישראל, שאז חלים לגביו הסדרים חוקיים, לרבות הסדרים מיסויים שונים לגמרי מאלה הנהוגים בישראל.
 

כך, אדם שנפטר בחו"ל והותיר אחריו רכוש בחו"ל או בישראל, יורשיו עשויים לחוב במיסי ירושה ועיזבון, וכן במיסים נוספים, וזאת בהתאם לדיני הירושה החלים באותה מדינה. הדברים אמורים גם ביחס לאזרחי או תושבי ישראל, אשר עשויים לחוב אף הם במס ירושה בגין נכסים שירשו בחו"ל, ומכאן החשיבות בעריכת תכנון ירושה קפדני על מנת לצמצם ככל הניתן את חבות המס במקרים של ירושה בחו"ל- ועם תכנון נכון של הירושה ניתן לחסוך סכומי עתק.
 

לשם כך בדיוק, המחלקה המסחרית במשרדנו, בהובלת מייסדת המשרד, קטי אלמליח וצוות משרדנו, עוסקת בנושאים אלה, החל משלב תכנון הירושה וכלה בהקמת נאמנויות וניהול הון משפחתי, והכל על מנת לצמצם ככל הניתן את השלכות המס הקשורות בירושה.

תכנון ירושה
חוות דעת על דיני ירושה של גרמניה, שוויץ ואוסטריה
bottom of page