תנאים ומדיניות
Elmaliah.com

Terms of Use, Privacy and Data Collection (Cookie) Policy

General Introduction and Consent

We welcome you at the Dr. Katy Elmaliah, Law Offices & Notary website: elmaliah.com

By entering our website, you agree to and accept our terms of use, privacy policy and cookie policy as updated from time to time and available for review at our website. If you do not accept these, please do not browse any further and leave our website.

The content provided in this site is for general information purposes only and does not constitute any binding legal advice. We further disclaim any liability in respect with its content.

The Information we collect
 

We collect information in two manners.

The first is if you send us an email or a message through our website. In such case, the information that you provide is being transferred to us by email format and kept in our servers for any future reference and for the purpose of responding to your inquiry, if and as far as necessary. This information is not being forwarded to any third party except that certain statistical measurement software services may receive a notice that you message has been sent.

The second manner is by using third party analytical software such as for example google analytics, LinkedIn Tracking or Google Ads code which are implemented in our website. Such software is collecting information also by using a software code called “cookie” which is basically a way of getting feedback from your browser and/or device about information such as your IP address, location, browser language, search terms used to find our site, the pages you visited and time spent, machine ID etc. this information is stored with google or similar third party software providers and is used for statistical and analytical purposes. We will not provide this information to third parties for other use and we will not send you any advertisement material.

How We Protect Information
 

The information we keep is stored on our servers which are behind firewalls and secured at industry level similar to the protection of the data of our clients.

Jurisdiction and Applicable Law

The sole and exclusive jurisdiction for any matter involving our firm and/or any of its members and/or staff shall be exclusively with the courts of Tel Aviv, Israel and only the laws of The State of Israel shall apply.

Contact us

You may contact us with any inquiries about our terms and policy through the following means of communication:

Email: office@elmaliah.com

Tel.: +972 3 618 9995

Address: Ben Gurion 1, B.S.R. Tower 2, 5120149, Bnei Brak, Israel.
Please direct your inquiry to Dr. Katy Elmaliah

 
הגבלת אחריות

משרדנו מחזיק את אתר האינטרנט הזה כדי לשפר גישה למידע על תחומי העיסוק שלנו ועל משרדנו באופן כללי. אנו שואפים לכך שהמידע יהיה מעודכן ונכון. אם יובאו לידיעתנו טעויות אנו ננסה לתקן אותן. עם זאת, אין לנו אחריות או חבות מכל מין וסוג ביחס למידע באתר זה.

מידע זה הוא:

  • מידע כללי ולא מיועד להתייחס לנסיבות הספציפיות של אדם או גוף מסוימים.

  • אינו בהכרח מקיף, שלם, נכון ומעודכן.

  • לסירוגין מקושר בלינק לאתרים חיצוניים שאין לנו שום שליטה עליהם, ובגינם אין אנו נוטלים על עצמנו כל אחריות.

  • אינו מהווה ייעוץ משפטי ספציפי (אם הנך זקוק לייעוץ משפטי ספציפי – יהיה עליך תמיד להתייעץ עמנו באופן ישיר).