top of page

סטודנט, דוקטורט, ויזה למדענים

Elmaliah Law firm Student PhD Scientists Visa

אשרת סטודנט

אשרת הסטודנטים A-1 ניתנת למי שרוצה ללמוד בישראל במוסד אקדמי, בישיבה, בבית ספר יסודי או יסודי או במוסד של הסוכנות היהודית. הוא מונפק לתקופה של עד שנה ותקף לכניסות ויציאות בלתי מוגבלות מישראל. אשרת סטודנט A-1 אינה מאפשרת עבודה בישראל.

חשוב : קטין אינו יכול להגיש בקשה לויזה ללא הסכמת שני ההורים או האפוטרופוס החוקי.

המסמכים הבאים נדרשים:

 • מולא בטופס הבקשה.

 • שתי תמונות פספורט (5 × 5 ס"מ)

 • מכתב קבלה של מוסד אקדמי מוכר.

 • הוכחה, כי למבקש יש מספיק משאבים לפרנס את עצמו במהלך הלימודים

 • תעודת נסיעה שתוקפה לפחות שנה נוספת, אם קיימת משימה דיפלומטית של מדינת ישראל במדינת המוצא. אם אין משימה דיפלומטית כזו במוצא, המסמך צריך להיות תקף לתקופת הלימודים שנמשכו ושישה חודשים נוספים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

חשוב : הקונסוליה עשויה לבקש מסמכים נוספים. יש להגיש בקשה לויזה לפני תחילת מסגרת הזמן המבוקשת. סטודנטים שנכנסים לישראל עם אשרת תייר אינם יכולים לשנות את הויזה לוויזה לסטודנטים בישראל בהמשך.

ויזה למדענים

מדענים זרים חייבים להגיש בקשה לוויזה לעבודה B-1. תנאי לוויזה כזו הוא תואר שני ורצון לעבוד במוסד אקדמי מוכר בישראל. המדען הזר זקוק למכתב המלצה מהאוניברסיטה בו הוא רוצה להמשיך במחקריו.

ישנם ארבעה שלבים שונים בהליך לקבלת הויזה האמורה:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 1. הגשת הבקשה עם הסבר על נחיצות המחקר שהמדען רוצה להמשיך.

 2. הגשת הבקשה בסניף המקומי הרלוונטי של משרד הפנים, שיצור קשר עם הקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המבקש.

 3. לאחר מכן תונפק ויזת עבודה B-1 זמנית על ידי הקונסוליה הישראלית במדינת המוצא של המבקש לצורך כניסה לישראל.

 4. לאחר הכניסה לישראל תונפק אשרת עבודה לטווח הארוך למשך המחקר המתוכנן. הויזה תונפק כבר בשדה התעופה עם כניסה לישראל או מאוחר יותר בסניף המקומי הרלוונטי של משרד הפנים.

שימו לב:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • בני משפחה קרובים של המדען הזר יכולים גם להיות זכאים לקבל ויזה לליווי המדען.

 • יהיו כמה שכר טרחה עבור התהליך שישולם לרשויות.

 • אין דרישה לסכום מסוים של הכנסה שעליו שכרו של המדען הזר יעלה.

 • על המועמד להיות בעל ביטוח בריאות.

 • ניתן להאריך את הויזה עד 63 חודשים.

bottom of page