הסכמים ופרסומים

הסכם בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לבין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה ועל הון

אמנה בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת ישראל בנושא הכרה ואכיפה הדדית של פסקי דין בעניינים אזרחיים ומסחריים מיום 20.7.1977.

הסכם בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה למדינת ישראל על מניעת מיסוי כפול והימנעות ממסים ביחס למס הכנסה והון.

הסכם בין הקונפדרציה השוויצרית למדינת ישראל להימנע ממס כפול בתחום מיסים על הכנסה ורכוש.

קטרינה אלמליח / פליקס ס. תומאס, ההכרה בגירושין מחוץ לאירופה - תוך שימוש בדוגמת הגירושין בישראל. FamRZ 2018, 739-746.