top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תElmaliah.com

היתר עבודה למומחים זריםאם אתם מעסיקים הממוקמים בארץ ומבקשים להעסיק מומחה זר אשר יתרום מהידע והמומחיות שלו לחברתכם ואינכם יודעים כיצד להתחיל בתהליך הבקשה- המאמר הזה הוא בשבילכם. במאמר זה נעבור על שלבי קבלת ההיתר השונים ונפשט עבורכם את התהליך.


רגע לפני שנעבור על שלבי התהליך, חשוב להבין האם אתם עומדים בקריטריונים לקבלת שירות זה. ראשית כל, עליכם להיות מעסיקים ישראלים. שנית עליכם לענות על תנאי נוהל העסקת עובדים זרים, כלומר לענות על אחת הקטגוריות המקצועיות המתירות העסקה מסוג זה. יתר על כן עליכם להוכיח כי עובד ישראלי אינו יכול למלא את התפקיד הנדרש ויש להראות כיצד קיים צורך בהבאת מומחה זר לארץ. חשוב לציין כבר כאן, כי משכורתו של מומחה הזר חייבת להיות לפחות כפול מהשכר הממוצע במשק הישראלי.


לאחר שבדקתם ווידאתם כי אתם אכן עומדים בדרישות הבסיסיות, יש להצטייד במספר מסמכים חשובים הנדרשים לטובת תהליך היתר העבודה למומחים זרים.המסמכים להם תזדקקו הנם:


-מסמך עם כלל פרטיה העדכניים של החברה המעסיקה.

-במקרה בו מדובר בבקשה למומחה חדש, צרפו קורות חיים שלו, תעודות השכלה, מסמכים המחזקים את הנקודות המצוינות במכתב ההנמקה המעידים על ניסיונו המקצועי ועל המוניטין שצבר במהלך שנות עבודתו עד כה, מסמכים המוכיחים את מומחיותו וכולי.

-הסבר מודפס משכנע וברור המנמק את הצורך בהעסקה של המומחה הזר, בצירוף מסמכים במידה והמסמכים אותם הנכם מגישים במסגרת הבקשה להיתר עבודה למומחים זרים כתובים בשפה אשר אינה עברית או אנגלית, עליכם לדאוג לתרגום לעברית בצירוף אישור נוטריוני ואפוסטיל במידה והמסמך הונפק במדינה זרה.

במידה והגוף אשר מגיש את הבקשה להיתר עבודה למומחים זרים הנו חברה זרה אשר אין לה סניף בגבולות ישראל, יש לצרף ייפוי כוח המעניק סמכות לגוף המגיש את הבקשה לטפל בעניין בשמו של המעסיק.


שימו לב שעל כל המסמכים, בלי יוצא מן הכלל, להיות מקוריים, מאומתים ובאישור עורך דין או לחילופין נוטריון.


במידה והחברה המגישה את הבקשה להיתר עבודה למומחים זרים הנה חברה לוקאלית, יש להגיש מספר מסמכים נוספים:


-אישור רשמי המעיד כי מדובר בחברה אקטיבית. את האישור יספק רואה החשבון של החברה.

-טפסי 122 בהעתק נאמן למקור אשר הוגשו למוסד לביטוח לאומי בעניין עובדים ישראליים בשלושת החודשים האחרונים.

-כל מסמך אחר אשר מחזק ומנמק את בקשת המעסיק להיתר עבודה למומחה זר- יסייע ויקדם את אישור הבקשה.

-במידה ומדובר בבקשה להארכה של היתר קיים להעסקת מומחה זר, עליכם לצרף גם את נספח ג׳ (דו״ח מיוחד של רואה החשבון בחברתכם).


שימו לב שאת הבקשה ניתן להגיש אונליין באגף ההיתרים של אתר רשות האוכלוסין.


משרדנו מתמחה בהשגת היתר עבודה למומחים זרים. נשמח לייעץ לכם ולסייע לכם בהגשת הבקשה על הצד הטוב ביותר.

bottom of page