top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תElmaliah.com

מה חשוב לבדוק לפני שחותמים על הסכם מסחרי עם חברהחוזה בין חברות


על חוזים של הסכם מסחרי חותמים לא רק כשרוצים לרכוש נכס כלשהו וגם לא רק בין אדם אחד לאדם אחר, אלא גם ואולי אף בעיקר בין חברות. אלה יכולות להיות חברות שמעוניינות לשתף פעולה סביב מוצר מסוים, אלה יכולות להיות גם חברות שמעוניינות לחתום על הסכם חסות ואלה אפילו יכולות להיות שתי חברות שהאחת מעוניינת לרכוש את האחרת. בכל המצבים הללו וגם במצבים נוספים, הדבר החשוב ביותר אותו יש לעשות עוד בטרם מבצעים פעולה כלשהי הוא לחתום על חוזה שישקף בדיוק את תהליך העבודה ושיתוף הפעולה בין שתי החברות ללא סייגים וללא שום אפשרות לעקוף את החוזה בדרך זו או אחרת.מה קורה כשצצים חילוקי דעות סביב סעיף שאינו מופיע בהסכם מסחרי


אך בטרם חותמים על חוזה של הסכם מסחרי יש שלבים רבים אותם יש לעבור מבחינת שתי החברות שמתחייבות האחת כלפי השנייה בחוזה. השלבים הללו הינם סעיפים שונים בחוזה אותם יש לעגון, סעיפים שנעים סביב דוחות כספיים אותם החברה מנפקת, בידי מי נמצאת השליטה של כל חברה, מה ההתחייבות של כל חברה לעובדים שלה ודברים רבים ונוספים שכל טעות הכי קטנה בחוזה יכולה להוביל לביטול העסקה או חמור מכך, לחילוקי דעות סביב החוזה שמובילים לבסוף רק למקום אחד, לבית המשפט. אך אילו סעיפים הם החשובים ביותר ואלה שתמיד כדאי להקפיד לעגן בחוזה על מנת למנוע אי הבנות? הרי הם לפניכם.מדוע חשוב לבקש דוחות כספיים בטרם חותמים על החוזה


אחד הדברים הראשונים אותו יש לדעת בטרם נכנסים להרפתקה כלכלית עם חברה כלשהי הוא המאזנים הכספיים של החברה. ועל מנת לדעת האם החברה מורווחת או לפחות מאוזנת וניתן לבצע עמה שיתוף פעולה, או שמא היא חברה מפסידה שעומדת בפני פשיטת רגל, הוא לבקש דוחות כספיים של רווח והפסד. בעזרת הדוחות שמופקים על ידי מנהל חשבונות או רואה חשבון ניתן לדעת באיזה מצב כספי החברה איתה אנו מתעתדים להיכנס לעסקים עומדת, כך שנוכל לדעת האם ביצענו החלטה נכונה או שמא עלינו לסגת. עוד דבר שחשוב לדעת הוא האם מוטלים על החברה שעבודים כלשהם.


יכול מאוד להיות שחברה ממשיכה להתנהל ולהציג כלפי חוץ מצג שווא כאילו הכל תקין, אך בפועל מוטלים עליה שעבודים של בנקים או נושים להם היא חייבת כסף, כשבמצב שכזה עדיף להימנע מכניסה לעסקים עם אותה חברה. דבר נוסף הוא בירור הבעלות של החברה איתה חותמים על החוזה, שכן במצב בו מתגלה שהחברה שייכת בכלל לאדם אחר, ייתכן מאוד שהעסקה תקרוס והחוזה יהפוך לבלתי תקף מבחינה משפטית.


bottom of page